Historie firmy


HISTORIE FIRMY PROVE TECH CZ:

PROSINEC 2008:
Firma PROVE TECH CZ s.r.o. vznikla koncem roku 2008 na základě rozhodnutí firmy KENNAMETAL EXTRUDE HONE Ltd. ve Spojených státech, o zrušení všech svých aktivit v České republice, týkajících se termického odhrotování a dalšímu věnování se pouze své hlavní činnosti, tj. vývojem, konstrukcí a výrobou strojů pro termické odhrotování.

Vzhledem k naprosté vyjímečnosti této metody a její 100% ní spolehlivosti, při dodržení základních zásad, se vedení firmy PROVE TECH CZ s.r.o. rozhodlo v této činnosti pokračovat.

BŘEZEN 2009:
Termické odhrotování na zakázku je i nadále prováděno na stejném stroji, ve stejných prostorách a se stejným personálem tak, aby se pro současné zákazníky vůbec nic nezměnilo a pro nové zákazníky byla zajištěna kvalita, která je zažita za poslední roky, kdy byla tato metoda v české republice s úspěchem používána.

LEDEN 2010:
Firma provedla rekonstrukci výrobních prostor a oddělení mezistěnou od sousední firmy. Máme nový vjezd a vchod z boku budovy směrem od dálnice D1.

BŘEZEN 2010:
Firma úspěšně završila certifikačním auditem proces zavedení systému managementu jakosti dle normy ISO 9001:2008. Tím můžeme našim zákazníkům zaručit zpracování jejich výrobků v té nejvyšší možné kvalitě a termínech dle požadavků této mezinárodní normy.

LEDEN 2011:
MÁME NOVÝ STROJ! PŘELOMOVÁ UDÁLOST V HISTORII FIRMY!
Od 1.února 2011 jsou naše výrobní možnosti opět o kousek dál, v tomto případě o velký skok! Firma pořídila nový stroj, TEM P400, který je jednak zcela nový a jednak má podstatně širší odhrotovávací možnosti. Stroj má velikost komory dvojnásobnou oproti té předchozí, tedy průměr komory je stále 250 mm, ale výška je dvojnásobná, to je 300 mm, v případě potřeby a menší úpravy až 340 mm. Stroj má možnost vytvořit tlak až 23 Barů, oproti původním 13.

Těmito novými vlastnostmi se otevírá cesta pro podstatně větší výrobky, ale zároveň pro o hodně kvalitnější odhrotování a v neposlední řadě i možnost odhrotování výrobků, které v případě předchozího stroje nebylo díky nízkému tlaku, možno odhrotovat vůbec.

Věříme, že tímto novým počinem bude naše služba pro naše zákazníky podstatně zajímavější a že nové možnosti otevřou cestu pro nové, větší a složitější obrobky. Zároveň je tato cesta cestou k dalšímu zkvalitnění našich služeb.

ČERVENEC 2012:

Díky novému stroji se podstatně  zvětšily naše možnosti TEM a tím zvýšilo množství práce. Naše služby zákazníkům jsou kvalitnější a rychlejší. Díky tomu jsme mohli přijmout dalšího zaměstnance, abychom veškerým požadavkům našich zákazníků, a to hlavně termínovým, byli schopni v maximální míře vyhovět. Náš pracovní tým se tedy rozrostl již na 4 lidi.

ZÁŘÍ 2012:

Vzhledem k velmi dobré stabilizaci projektu TEM se vedení firmy rozhodlo, že zavede ve firmě druhý velký projekt, a sice projekt OBRÁBĚNÍ. A protože obráběcích firem na klasických strojích je u nás poměrně dost, rozhodli jsme se, že budeme obrábět jinak a něco jiného. Vybrali jsme si stroj, který je schopen obrábět velmi precizně a na jedno upnutí, mnoho strojírenských výrobků. Vybrali jsme moderní, pětiosé obráběcí CNC centrum od americké firmy HAAS, UMC 750. Je to úplná novinka, s novým systémem naklápění a otáčení velkého stolu, který zajišťuje podstatně větší tuhost stroje než systémy předchozí a tím i zaručuje podstatně větší přesnosti. Vzhledem k modernosti stroje je tento již plně ovládán počítačovým systémem, takže bylo nutno se dovybavit novým, moderním programovým vybavením s postprocesorem pro ovládání a řízení konkrétního stroje. Toto programové vybavení je samozřejmě schopno spolupracovat s mnoha dalšími stroji, jelikož samozřejmě předpokládáme výrobní možnosti obrábění podstatně rozšířit.       Zároveň s novým programem jsme přijali dalšího pracovníka , který bude mít projekt obrábění kompletně na starosti.

ČERVEN 2013:

MÁME DALŠÍ NOVÝ STROJ!

Po dlouhém očekávání a velkém zpoždění dodavatelské firmy jsme konečně obdrželi náš nový stroj – pětiosé CNC obráběcí centrum HAAS UMC-750. Je to další průlomová událost naší firmy!

Vzhledem k tomu že zakázky na tento stroj již čekají, urychleně ho zprovozníme a začneme vyrábět tak, abychom mohli uspokojit naše další zákazníky, ať už stejné jako k nám jezdí na TEM a tím jim pomohli s jejich vlastní výrobou, kterou buď nestíhají a nebo na ni nejsou vybaveni, a nebo zákazníky zcela nové.

Hlavními činnostmi našeho projektu obrábění bude kusová a malosériová výroba, převážně velmi náročných tvarových součástí, kde je mnoho vztahových kót v různých plochách a tím je potřeba díly obrobit na jedno upnutí, což naše pětiosé centrum perfektně splňuje.

DUBEN 2014:

Vzhledem k růstu průmyslové výroby v Čechách, což se dotklo i nás, se opět rozrůstá náš pracovní tým a sice o další dva pracovníky. Jeden posílí tým TEM a druhý se začne starat o obrábění. Náš tým se tedy zvětšil celkem již na 7 lidí.

ROK 2015

po dlouhých a složitých vyjednáváních se stáváme součástí německého koncernu Benseler Holding GmbH & Co. KG, 71706 Markgröningen, Zeppelinstr. 28, Spolková republika Německo, specialisty na odhrotování všemi dostupnými speciálními metodami a zároveň specialisty na zvláštní povrchové úpravy a speciální lakování autodílů.

Toto spojení nám přineslo velmi mnoho dalších možností k rozšíření firmy jednak vlastními technologiemi ale hlavně možností zákazníkům nabídnout i metody které sami nevlastníme – např. odhrotování tlakovou vodou /HDW/, chemické /CBE/ apod. I když tyto metody sami zatím v Praze nemáme, nejbližší pobočka tímto disponující je od nás vzdálena jen necelých 200 km.

Ihned po spojení s Německými kolegy jsme měli možnost realizovat jednak nákup nové, velké, průmyslové myčky, ale také druhého stroje TEM.

ROK 2016

Realizovali jsme další technologii, a sice technologii odhrotování elektrochemické – ECM, včetně následné nutné technologie mytí dílů – tedy se strojem ECM i další myčku a sušičku.

Máme stroj, projekt a zároveň jsme museli i posílit personál. Je nás tedy už celkem 10.

ROK 2017

Posilujeme náš tým o obchodního zástupce – hlavní komunikační osoba směrem k našim stávajícím a budoucím zákazníkům.

ROK 2018

již se nevejdeme do stávajících prostor – jelikož se objevila možnost zvětšení výrobní plochy přímo v našem areálu ve stejné budově, tak jsme ji využili a zvětšujeme výrobní prostor o dalších cca 500m2.

ROK 2020

stěhování do nových prostor 1000 m2 ve stejné průmyslové zóně !