Hlavní služby


HLAVNÍ ČINNOST FIRMY PROVE TECH CZ:

  • Termické odhrotování (odjehlení) strojírenských výrobků na zakázku na našem stroji TEM_P400.
  • Mytí a čištění těchto výrobků po termickém odhrotování (odjehlení) v ultrazvukové myčce, včetně sušení.
  • Konzervace těchto výrobků konzervačním olejem Castrol Safecoat DW 15.
  • Elektrochemické odjehlení a obrábění strojírenských výrobků
  • Mytí a čištění těchto výrobků po ECM v ultrazvukové myčce, včetně sušení
  • Obrábění na pětiosém CNC centru