Hlavní služby


HLAVNÍ ČINNOST FIRMY PROVE TECH CZ:

  • Termické odhrotování strojírenských výrobků na zakázku na našem stroji TEM_P400.
  • Mytí a čištění těchto výrobků po termickém odhrotování v ultrazvukové myčce, včetně sušení.
  • Konzervace těchto výrobků konzervačním olejem Castrol Safecoat DW 15.
  • elektrochemické odjehlení a obrábění strojírenských výrobků
  • Mytí a čištění těchto výrobků po ECM v ultrazvukové myčce, včetně sušení
  • obrábění na pětiosém CNC centru