Jak funguje termické odhrotování, odjehlování, odstraňování otřepů

VIDEO – You Tube

Princip stroje TEM

1…odhrotovací, odjehlovací komora
2…uzavírací mechanismus
3…směšovací blok
4…tlakové válce
Termické odhrotování, nebo-li odhrotování, odjehlení výbuchem patří do nekonvenčních metod strojírenského „obrábění“. Pracuje na principu chemické reakce „oxidace“.

Díly jsou uzavřeny do odhrotovávací (odjehlovací) komory – buď jsou položeny přímo na uzavírací „talíř“, nebo jsou vloženy nebo vsypány do „koše“, případně jsou upnuty do přípravku. Do komory se napustí směs kyslíku s plynem, v určitém poměru a pod určitým tlakem. Tato výbušná směs se zapalovací svíčkou zapálí. Tím dojde k výbuchu a ca ve 20ti milisekundách se vytvoří „teplo“ 2.500 až 3.500 stupňů Celsia, dle nastavení.

V této krátké „době“ vše co je „hrot, otřep“ , tj. vše co má velkou plochu vůči zanedbatelnému objemu, absorbuje tuto obrovskou tepelnou energii a shoří, nebo-li zoxiduje.

Tento proces proběhne v celém výrobku, tedy i v místech, kam se například mechanickou cestou nelze vůbec dostat. Plyn v komoře je do obrobku „natlačen“ tlakem mezi 10 až 20 bary. Tím se dostane i do děr těch nejmenších průměru v celém objemu výrobku.

 

 

koš do kterého se vkládají či sypou výrobky…

 

 

 

Tímto principem metoda TEM 100% zaručuje, že po proběhnutí tohoto procesu, se nikdy později v dané součásti nemůže žádná částečka hrotu oddělit a tím způsobit v konečném zařízení nějakou škodu, jako například u hydraulických či brzdových systémů, kdy by špona vniklá do oleje, či jiné kapaliny, mohla způsobit zaseknutí pístu a tím zapříčinit nefunkčnost či poruchu celého zařízení, nebo dokonce zavinit nehodu.

Po procesu TEM jsou veškeré hrany na obrobku – vnější i vnitřní – ostré, nikoli však řezné. Jsou také zpevněné, čímž je jen podtrhnuta záruka nemožného pozdějšího uvolnění jakékoli částečky nebo hrotu.

Tato metoda je také velmi produktivní. Během jedné minuty, což je takt stroje, je odhrotováno (odjehleno) zbaveno otřepů tolik dílů, kolik se jich do odhrotovací (odjehlovací) komory vejde.

Video o termickém odhrotování naleznete zde