Pro jaké výrobky je TEM vhodná

Termické odhrotování, nebo-li odhrotování, odjehlení výbuchem, lze s úspěchem využít pro drobnější, tvarově složité obrobky, které jsou ručními metodami buď obtížně odhrotovatelné, nebo nejdou v některých případech odjehlit vůbec – například průniky děr uvnitř hydraulických rozvaděčů „hydraulické kostky“, zámečky do aut ze zinkových slitin a podobně.
Pokud je tato metoda zvolena pro vhodné díly, je zcela zaručen výsledek, neboť pokud díl odhrotovací komorou projde, tak odhrotován je, a to v celém svém objemu. Z principu metody vyplývá, že není možno, že by někde v díle například několik hrotů zůstalo. Zcela tedy vylučuje chybový lidský faktor!

Absolutně nezbytná je  v průmyslu hydraulickém a pneumatickém, pro hydraulické a pneumatické rozvaděče “ hydraulické a pleumatické kostky“, kde je již v naprosté většině rovnou předepisována konstruktérem na výkresy a to hlavně z toho důvodu, aby se zajistilo, že se v dílu nikdy později neuvolní žádná částečka, či špatně odstraněný nebo zapomenutý hrot.

Dále se s úspěchem a velmi hojně využívá v automobilovém průmyslu, kde je buď nutné ji použít – například u brzdových válců a jiných systémů, nebo je vhodné ji použít z hlediska velmi vysoké produktivity a tudíž snížení výrobních nákladů – například u automobilových dveřních zámečků a spínacích skříněk .

Letecký a kosmický průmysl je dalším odvětvím, kde je nutná naprostá spolehlivost a bezporuchovost, čehož tato metada ze 100% dosahuje.

 

Co se týče materiálu, tak je možno odhrotovat všechny materiály schopné oxidace. Tedy z těch nejběžnějších všechny oceli, litiny, zinek a jeho slitiny, hliník, mosaz, nerez, a podobně.
Dokonce je možno metodu využít i pro některé druhy plastů, nicméně tato operace je již trochu složitější.

Díl před odhrotováním

 

 

Díl před odhrotováním…

 

 

 

Díl po odhrotování

 

 

Díl po odhrotování…

 

 

 

Co se týče velikosti, tak každý jednotlivý obrobek se musí vejít do „válce“ o průměru max. 250 mm a výšce max. 300 mm, při drobné úpravě až 340 mm. Do tohoto válce se ovšem dá samozřejmě obrobků vložit více, či je tam dokonce nasypat, pokud je to u drobných dílců možné.