Jak funguje elektrochemické odhrotování, odjehlování

ECM = elektrochemické odhrotování – obrábění.

Metoda funguje na principu elektrolýzy, kde k přesně definovanému místu v obrobku upevněném v přípravku – většinou vícenásobném,  je přivedena elektroda přesně definovaného tvaru jaký má mít obrobená hrana a na principu elektrolýzy dochází za působení proudu, v elektrolytu, k úběru materiálu.

Obrobek tedy není odhrotován kompletně celý jako je tomu u TEM, ale pouze v konkrétních, přesně definovaných místech. Je tedy často vhodné metodu ECM kombinovat s metodou TEM, kdy TEM nejprve odstraní otřepy v celém výrobku a následně ECM obrobí jen požadovaná místa na přesně definovaný tvar – např. rádius R0,2, nebo sražení 0,2×45 apod.

Po vlastním procesu ECM je nutno díly neprodleně umýt a osušit, což je samozřejmá součást celého procesu.