Příklady výrobků vhodných pro elektrochemické odhrotování, odjehlování