Pro jaké výrobky je ECM vhodná

ECM = elektrochemické odhrotování – obrábění – je metoda vhodná pro sériovou až hromadnou produkci menších, vysoce náročných dílů, kde není možno díl zatížit jakýmkoli tepelným namáháním /jako např. u TEM/, a kde není potřeba se věnovat dílu jako celku ale je potřeba obrobit jen konkrétní místa – např. průniky jen některých otvorů apod.

Materiál pro ECM má jedinou podmínku pro správné fungování – a sice vodivost. Metoda funguje na principu elektrolýzy a je nutno aby mezi dílem a obrobkem bylo vodivé spojení.

ECM se používá převážně v oboru automotive, letectví, lékařství, hydraulika a pneumatika apod.