Jak funguje KRYO odhrotování – apretace

  • Kryogenní odhrotování je metoda odstraňování drobných hrotů při velmi nízkých teplotách. Za použití chladiva jsou díly zmrazeny a následně jsou ostřelovány granulátem
  • Jako tryskací medium se zpravidla používá polykarbonátový granulát, který dopadá velkou rychlostí na povrch součásti a zkřehlý hrot se urazí
  • V kryogenní komoře je umístěn otočný perforovaný buben. Otáčením bubnu je zajištěno, že vystřelovaný granulát postupně ošetří všechny výrobky
  • Po odhrotování je nutné díly očistit od zbytků granulátu – vibrováním, vyfoukáním apod. Následně je nutné díly vysušit